Posted on

Sahne; oyuncuların performanslarını sergilemek için özel olarak hazırlanmış çeşitli teknik ve görsel donanımlarla zenginleştirilmiş bir bütündür. Oyuncunun kendini gösterdiği izleyicisine en yakın olduğu ve duygularını en iyi yansıttığı platformdur.  Ancak sahnenin görücüye çıkması yani seyirciye hazırlanması için arkasında bir çaba, uğraş ve güç vardır. Burada sahne arkası terimi devreye girer. Sahne arkası kısa bir kelime olmasına rağmen içerisinde kocaman bir ekip ve emek barındırır. Oyunun sergilenmesine kadar geçen süreçle oyuncunun görevi sadece kendisine verilen metni çalışmak ve duyguya girmektir. Ancak sahne bu aşamaya kadar gerekli donanıma sahip değilse o oyuncu mükemmel bir yeteneğe sahip olsa da sahne yeterli beklentiyi karşılamadığı için yapılan tüm çalışma bir anda sönebilir.  Bu bağlamda aslında oyunculuğu gösteren sahnedir.

Bir oyunun ya da tiyatro çalışmanın gerçekleştirildiği sahneler o oyuna kadar özenle hazırlanır. Eksiksiz ve tam donanımlı yapılan bir çalışma güzel bir oyunla birlikte üstün bir başarıyı da getirir. Tabi ki bunun için sahne arkasında bu işe gönül vermiş birçok emekçi bulunur. Bu çalışanlar oyuncuların makyaj ve kostümlerinin tamamı, sahne için gerekli dekorlar, teknik ekipmanlar gibi birçok kilit noktaların sağlanmasında rol alırlar. Tüm çalışmalarını oyunun sergilenmesine kadar olan süreçte aylar öncesinden hazırlamaya koyup oyuna kadar eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışırlar. Bu çalışmalar bireysel görevlerden daha çok ekip çalışması ve güçlü bir iletişim gerektirir. Her alanda olduğu gibi sahne arkasında kişiler arası iletişimin önemi çok büyüktür. En küçük bir iletişim kopukluğu tüm oyunun sönüp gitmesine yol açabilir. Bu nedenle sahne arkası çalışanları gerçekten bu işe emek veren ve işlerini büyük bir özveriyle yapan iletişimi güçlü insanlardır. Sahne arkası tüm bu gerekliliklerin ve çalışmanın yanı sıra aynı zamanda insanların birlikte vakit geçirdiği, bolca zaman harcadıkları beklide hayatlarını paylaştıkları eğlenceli bir ortamdır. Çalışmanın yanında birliktelik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu bu ortamda beraber zaman geçirmeye bağlı olarak bir aile tablosu bile oluşabilir. Yapılan birçok şey sahnenin ve oyunun tamamını etkilediğinden bu durum oyuncularda içinde olmakla birlikte herkesi etkiler. Bu nedenle çalışanlar arasında yapılan fikir alışverişleri, duygusal bağlılık, işe saygı ve gönüllülük bir aile olmayı kaçınılmaz kılar.